Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 1 Slot SFP

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 1 Slot SFP

0₫
Thương hiệu Khác
Mã SP HHD-GG1201-SFP

Chính sách bán hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 1 Slot SFP HHD-GG1201-SFP hỗ trợ truyền Full - duplex và Half - duplex và có khả năng tự động điều chỉnh. Hiệu quả xây dựng chuyển đổi lõi, để thực hiện kiểm soát dòng chảy và giảm các gói tin quảng bá

Hỗ trợ : Truyền tải các gói dài hơn qua VLAN, giúp cho việc lựa chọn các loại cổng đa dạng như loại chế độ    single - fiber đơn mode đa sợi đôi và single free single - mode.